Podatki w Hiszpanii- co powinniśmy o nich wiedzieć chcąc poznać ten kraj?

Podatki są nieodłącznym elementem życia, a wprowadzony system podatkowy w Hiszpanii aż tak bardzo nie różni się od naszego. Bardzo ważną i podstawową różnicą jest częściowa decentralizacja kwestii podatkowych, gdzie nie mamy tylko jednego, państwowego podatku, ale dodatkowo pojawiają się także podatki regionalne oraz lokalne. Hiszpania jest podzielona na 17 odrębnych regionów i cechą charakterystyczną tego kraju jest między innymi to, że oddaje sporą część swojej autonomii poszczególnym wspólnotom i prowincjom. Podatki mogą się więc odrobinę różnić w zależności od tego, w jakim regionie się mieszka. Oczywiście, te państwowe pozostają zawsze takie same. Jak więc w praktyce wygląda prawo podatkowe w Hiszpanii?

Podatki pośrednie i bezpośrednie- jak wyglądają?

Jest to jeden z najbardziej intuicyjnych podziałów, gdzie zestawiamy ze sobą opłaty, podatki i dodatkowe składki specjalne.

– Podatki bezpośrednie- są one przypisane każdej jednostce i jest to między innymi podatek dochodowy. W przypadku, kiedy dany rezydent zamieszkuje Hiszpanię więcej niż 183 dni w roku- jest zobowiązany do zapłacenia takiego właśnie podatku. Podatki w Hiszpanii mają charakter progresywny, co oznacza, że wartość podatku do zapłacenia wzrasta wraz z przychodami. Ustalona została także kwota wolna od podatku i na dzień dzisiejszy wynosi ona 5550 euro. Specjalne ulgi są przewidziane w przypadku rozliczania się wspólnie z małżonkiem, w przypadku niektórych zawodów czy też przewidziane są ulgi podatkowe na dzieci (podobnie jak w Polsce). W sytuacji, kiedy rozliczenie takiego podatku jest problematyczne- warto zasięgnąć porady księgowej u specjalisty na https://biuroksiegowewhiszpanii.pl. Osobnym tematem są podatki od osób prawnych oraz spółek. Od obowiązującej stawki 25% również można liczyć na potrącenia i ulgi, w szczególności w pierwszych miesiącach działania nowego podmiotu. Ulgi te pozwalają rozkręcić działalność tak, aby potem była ona w stanie utrzymać się na rynku.

– Podatki pośrednie- są to podatki, które nie są wprost, imiennie nałożone na obywateli, ale istnieje konieczność ich płacenia przy określonych czynnościach. Doskonałym przykładem jest tutaj podatek VAT. Jego standardowa stawka to 21%. Obniżona stawka 10% została przewidziana chociażby dla kin czy restauracji, z kolei 4% stawka obejmuje żywność.

Prawo podatkowe w Hiszpanii powinno interesować zarówno zwykłego obywatela, rezydenta, jak i przedsiębiorcę. To, ile musimy wydać na rzecz państwa może wpływać na naszą rentowność i opłacalność tego, co robimy. Podatki są nieodłącznym elementem życia w Hiszpanii. Dodatkowo, czymś całkowicie normalnym jest też to, że możemy nie mieć specjalistycznej wiedzy na temat podatków- zawsze warto jest się wówczas zgłosić po poradę do specjalistów. Może się to okazać ważnym krokiem dla naszego biznesu.